Буюк ишлар

Азиз юртдошлар халким бошимдан утган кунларнинг барчаси сабаб булган, пора йулидаги ноконуний харакатлар, демак менинг харакатимдан, килмишимдан фидокорлигимдан, ватанпарварлигимдан, эришган ютукларимдан хамда буларнинг барчасини буюк ишлар деб, менга ухшаб шогиртларим, укаларим, хам касбларим ва бошка маъсул шахслар менинг кечирган кунларимга, учрамасликлари учун порахурликни олдини олиш ва унга карши курашиш учун янги таклифлар киритдим эътиборингизни мен тамондан ихтиро килинган ЖКнинг 210 прим 1 моддаси пора олиш хамда 211прим1 модаси пора бериш тугрисидаги янги конунни таклиф киламан тугри буларни тажриба ёки узгартириб халкимизнинг келажи учун тугри маънода акл билан йулга куйишни маслахат бераман.

Уз. Рес. ЖКнинг 210прим1 моддаси пора олиш янги конун. Маъсул шахсга (давлат ходими)га хукукни химоя килувчи ходим ёки катнашувчи фукаро тамонидан пора таклиф этиб ва маъсул шахс таклифига розилигини ёки харакатини конун доирада маълум килса, хамда хукукни химоя килувчи ходим ёки катнашувчи фукаро улар режалаштирган дастур тайёрлаб судга такдим килиб, конуний харакат килиб ва суднинг розилиги ёки санкция асосида режалаштирилиб корупцияга карши курашда жиноятни фош килинган деб топилишини хамда, жиноят фош килган ходим ва катнашувчи фукароларга, пора микдори 100% дан 30% ни суд тамонидан корупцияга карши курашда катнашган деб мукофат тарикасида такдирланишини. Уз. Рес. ЖКнинг 211прим1 моддаси пора бериш янги конун.

Пора бериш яъни давлат ходими мъсул шахсга пора таклиф этиб эхтиёжини кондириш максадида важ, пул ва бошка ТМБ лар такдим килаётган вакти 24 соат ичида суд, прокуратура, ва бошка хукукни химоя килувчи ташкилотига, хабар бериб ушбу холат пора бериш исботи далили асосида, такдим килиш шарти билан давлат ходими маъсул шахсга нисбатан корупцияга карши курашда жиноятни фош килинган деб такдим килинган пора микдори 100% лан 50 % ни суд тамонидан корупцияга карши курашда жиноятни фош килинганлиги учун мукофат тарикасида такдирланишини.

Савол пул мукофат учун каердан олинади агарда суд тамонидан режаси фош блиб уз вактида судга тегишли ташкилотга хабар берилса демак корупцияга карши курашда профилактика деб хисобланишини. Пора сузи канчалик сир ва ошкор килинмас экан у шунчалик ривожланадики хаттоки бу лойихани хам янги конунни хам кабул килинишига тускинлик кила олади.

Кушимча маълумот биз тегишли лавозимдамиз, качон булмасин бу ловозимдан кетамиз хаттоки у дунёга олиб кета олмаймиз. Шу даврда хам оддий халкмиз, ловозимдан кетгандан кеийин мен хам шу даврда оддий халк булиб коламан. Айланма дунё емогни кусмоги бор. Мендан фарзандларимга мерос порахурликни олдини олиш.

2002 йиллар курсантлигимда миямга бир фикр келди ва уни амалда бажариш колди халос кейин укиш давомида мени ихтирочилар гурухига кушиб куйишди. Унда мен маколга таккослаб шундай дедим бури куйни емокчи булганида куй гапирибди менда нима айб дебди бури эса сенинг айбинг менинг корним оч дебди мен бу сузлардан ибрат олиб демак бури бу чегарачи куй эса контрабандист буриларни купайтиш керак деб уйладим. 4 нафар орган ходимлар яъни чегара солик ДАН ва божхона, транспорт воситасини тухтатганда, товар булса дема божхона ходими хужжат билан. Такси булса солик ходими, йул харакати эса ДАН ходими шуларни амалда бажарилди. 2009йил 2013 йилгача хар йили миллярд АКШ доллар давлат фойдасига газнамизни тулдирдик.

2007 йиллари яна бир фикр келди унда УР ЖКнинг 301м узгартириш тугрисида ди чукур урганлигим сабабли порахурликка карши кураш, Сурхандарё ва Фаргона чегара кумондонликга ушбу лойихамни такдим килдим Фаргона чегара кумондони унга узгартириш киргизиб яъни хар бир чегара ходими ноконуний чегара оркали утган товар моддий бойликларни кулга олган аскар, сержант ва офицерларга 05% ни мукофат тарикасида берилиши деб. Хозирги кунга кадар бу лойиха чегара ходимларнинг жанговар шайлиги булмиш пора олишга карши курашда канчадан канчасини химоя килиб хизмат килиб келмокда. Шу билан бирга ушбу маълумот менинг яъни фейсбукда страница Рашид Аллашукуров Фархатович бу менинг аккаунтим ва унда Буюк Ишлар» деб номланган страница очганман унда УР ЖКнинг 210 прим1 ва 211 прим1 моддаларига кушимча таклаифлар батафсил маълумот бор. Хозир 2018 йил демак яънада кучли ихтрочиман.

2009 йилдан 2013 йилгача чегара кушинларида давлат чегарасидан ноконуний олиб утилган ТМБлар такдирини хал килиш мушкул охволда колиб кетган вактда, мен юридик хужжатлар ихтиро килиб уларнинг такдирини давлат фойдасига мусодара яъни газнасига пул утказмалар оркали хал килганман. Чегара кушинларинг бундай юридик ваколатга га булмаган хол яъни МЖТКнинг 196 прим 1 га кушимча деб бохона моддаси МЖТК 224 м примлар куйиб хужатларни судга такдим килганман. Шу билан бирга эгаси йук ТМБлар такдири хам шундай ахволда эди. Фукаролик суди тамонидан эгасиз ТМБлар хукм хамда ижро судига такдим килиниб давлат фойдасига пул утказмалар оркали яъна фойдам тегдим.

2.41 / 23

  • Ҳакамлар баҳоси
    2.41 / 23
  • Блогерлар баҳоси
    4.11 / 4
  • Муштарийлар баҳоси
    4.32 / 5

Ушбу блогпост учун овоз бериш муддати тугаган

0.5 Маҳсуджон Асқаров 30/04/2018
1 Олимжон Солижон ўғли 05/05/2018
1 Умид Гафуров 12/05/2018
3 Расул Кушербаев 12/05/2018
1 Саид-Абдулазиз Юсупов 16/05/2018
1 Шерзод Шерматов 17/05/2018
0.5 Бахтиёр Шералиев 18/05/2018
1 Давронбек Тожиалиев 18/05/2018
1 Нигора Умарова 18/05/2018
1.5 Мақсуд Саломов 19/05/2018
0.5 Тўлқин Юсупов 19/05/2018
0.5 Уйғун Ғафуров 19/05/2018

имло, эҳ ўзбек тилим

0.5 Беҳзод Қобулов 20/05/2018

Ля-ля-ля, та-та-та... Шуям гапми? Имло хатолари ғиж-ғиж...

1 Музаффар Назаров 20/05/2018
2.5 Шунқор Чориев 20/05/2018
3 Абдумалик Носиров 20/05/2018
1 Мубашшир Аҳмад 20/05/2018
1.5 Қаҳрамон Асланов 21/05/2018
3 Мансур Тангишов 21/05/2018
3 Иноят Садикова 21/05/2018
3 Нодир Закиров 21/05/2018
2.5 Адҳам Отажонов 21/05/2018
2 Ботиржон Шерматов 21/05/2018
Фикр билдириш учун рўйхатдан ўтинг
6 та фикр